Zwolnienia lekarskie w KRUS przez internet

Zwolnienia lekarskie w KRUS przez internet to dobra wiadomość dla każdego. W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Oznacza to wprowadzenie elektronicznej usługi zaświadczeń  lekarskich przez tymczasową niezdolność do pracy.

Do 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:

  •  w formie papierowej  na formularzu ZUS – ZLA
  •  wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego
  •  wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczeni w KRUS powinni zwrócić się do lekarza o wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie papierowej, które następnie powinno się przekazać do kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!

Zwolnienia lekarskie w KRUS przez internet