Wiemy, jak istotne w nowoczesnym rolnictwie jest systematyczne i efektywne wdrażanie innowacji, dlatego Klaster oferuje profesjonalne usługi wdrożeniowe. Dzięki naszym działaniom gospodarstwa rolne przechodzą metamorfozę: zyski rosną odwrotnie proporcjonalnie do włożonej pracy. Upraszczamy działania w przedsiębiorstwie rolnym poprzez wprowadzanie wdrożeń:

  • informatycznych,
  • ochrony danych,
  • efektywności energetycznej
  • ubezpieczeniowo-zdrowotnych.

Istnieje także możliwość certyfikowania własnych produktów rolnych. Pełna lista dostępnych wdrożeń znajduje się na stronie centrum.wdrożeń.pl