Sąd Arbitrażowy KIRG

Sąd arbitrażowy KIRG jest sądem polubownym, który rozwiązuje spory bez interwencji sądu powszechnego, na mocy umowy podpisanej przez strony. Rolę rozstrzygającego pełni Mediator, czyli bezstronny specjalista wybrany przez strony konfliktu, który pośredniczy w negocjacjach mających służyć rozwiązaniu sporu na zasadzie ugody. Ten rodzaj sądu cechuje się szybkim oraz poufnym rozwiązywaniem problemów.

Polski Klaster Rolny pełnić może rolę sądu arbitrażowego w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych krajowych oraz zagranicznych dotyczących branży rolnej.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!

Masz jakieś pytania? Pewne kwestie nie są dla Ciebie do końca jasne? Masz wątpliwości czy warto zapisać się do klastra rolnego? Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc!