Przedsiębiorstwa działające w Polskim Klastrze Rolnym na zasadzie synergii uzyskują mniejsze koszty produkcji. Jest to możliwe poprzez wspólne działania, takie jak wspólny zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych czy wymiana informacji.