Usługa Brokera Innowacji

Usługa Brokera InnowacjiUsługa Brokera Innowacji stwarza płaszczyznę porozumienia pomiędzy światem biznesu a  przestrzenią nauki. Broker Innowacji to jednostka (osoba bądź instytucja) współpracująca z ośrodkami naukowymi. Jednocześnie jest ona aktywna w życiu biznesowym. Celem Brokera Innowacji jest pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników prac mających duży potencjał rynkowy. Broker pośredniczy w sprzedaży badań naukowych przedsiębiorcom, co przyczynia się do wprowadzenia nowych rozwiązań i produktów na rynek.

Brokerzy zajmują się także pomocą formalną w przygotowywaniu umów i przeprowadzaniu negocjacji. Wspierają oni jednostki naukowe w procesie uzyskiwania dofinansowania na projekty badawcze, opatentowania badań bądź technologii. Pomagają tworzyć konsorcja naukowo-przemysłowe, w których wspierają proces wdrażania innowacji.

Brokerzy spełniają potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i ośrodków i pracowników naukowych. Dzięki ich pomocy pracownicy naukowi skupić się mogą tylko na swoich badaniach, a sprawy związane z rynkiem powierzyć w ręce specjalistów. Przedsiębiorcy  nie ingerują bezpośrednio w życie uczelni, gdyż broker stanowi pośrednik pomiędzy nimi a środowiskiem naukowym dostarczającym nowe technologie.

Klaster spożywczy współpracuje z indywidualnymi brokerami innowacji, a także sam, ze względu na zakres swojej działalności, nazywany może być brokerem. Pośredniczy on bowiem w kontaktach między naukowcami a przedsiębiorstwami członkowskimi.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!