Głównym celem TrasF @ rm 4.0 jest zmiana
tradycyjnego lokalnego podejścia do transferu technologii w rolnictwie precyzyjnym. Projekt jest realizowany w środowisku innowacyji i szeroko rozumianego rozwoju, gdzie nowe technologie i efektywność będą miały największe znaczenie. W ramach projektu zarówno firmy, klastry, przedsiębiorstwa rolne, będą współpracowały w dziedzinie badań i rozwoju

Projekt zakłada zaangażowanie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych z 5 regionów CE (Central Europe), którzy na bazie zaangażowania w interakcje przemysłowe, będą zgłaszać potrzeby, wymieniać się doświadczeniami, a aby docelowo działać w celu poprawy jakości regionalnych i krajowych specjalizacji przemysłowych w obszarze rolnictwa:

zastosowania nowoczesnych maszynach PF

implementacji urządzeń IT

wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych opartych na KET
(opracowane przez wspólne przedsięwzięcie przemysłowe) z TRL> 7

Trzonem projektu są 3 wspólne cele przemysłowe w 3 kluczowych dziedzinach innowacji PF:

nowe zastosowanie ISOBUS,

zdalne i proksymalne wykrywanie zjawisk w uprawach
inteligentne i zintegrowane zarządzanie danymi.

Zespoły inżynierów i wykonawców prac badawczo-rozwojowych z konsorcjum Tranform 4.0 będą miały za zadanie wniesienie doświadczeń i zastosowania technologii opartych na wcześniejszych badaniach, TRL7 a następnie przetestują je w modelowych gospodarstwach.

Wdrozenie projektu i jego rezultatów oznaczać będzie radykalną zmianę
eksploatację łańcucha wartości, ponieważ projekt oferuje szerszy dostęp do wiedzy technologicznej i dużą elastyczność zastosowania technologii i jej
optymalizacji.

Tranform 4.0 wywołuje oddolną implementację RIS3, ponieważ zwiększa specjalizację przemysłowe w zaawansowany regionalny sektor produkcyjny w zastosowaniach inteligentnego rolnictwa, by w rezultacie odpowiedzieć na pytanie: “jakie zmiany przemysł przewiduje w Europie centralnej odnośnie inteligentnego rolnictwa?”