Organizowanie kursów BHP

Organizowanie kursów BHPOrganizowanie kursów BHP jest istotną kwestią, gdyż zawód rolnika jest zawodem podwyższonego ryzyka. Według danych KRUS średnio 2/3  poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Dlatego odbycie szkolenia bhp jest niezbędne w prowadzeniu gospodarstw rolnych.

Na program szkolenia składają się zajęcia omawiające takie tematy jak:

  • zabezpieczenie obsługa ciągnika i maszyn rolniczych;
  • zabezpieczenie gospodarstwa;
  • zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych;
  • zagrożenia zdrowia i życia występujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz sposoby ich wyeliminowania;
  • zapobieganie wypadkom związanymi z pracami na wysokości;
  • bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich;
  • zagrożenia w środowisku pracy rolnika.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności.