Organizowania szkoleń chemizacyjnych

Organizowania szkoleń chemizacyjnych jest ciekawą kwestią! Według art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin osoba prowadząca gospodarstwo rolne ma obowiązek posiadać zaświadczenie o ukończeniu “Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin”. Większość upraw wymaga stosowania środków ochrony roślin. Prawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin wymaga doświadczenia i znajomości postępowania z substancjami chemicznymi – począwszy od umiejętnego zakupu, poprzez przechowywanie, stosowanie, aż po utylizację resztek i opakowań.

Okres zimowy to jak wiadomo organizacyjnie najlepszy czas na zdobycie tego zaświadczenia. Szkolenia przeprowadzane są przez cały rok, ale to właśnie w okresie zimowym organizowanych jest ich najwięcej.

Szkolenia, o których tu mowa,  mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów. Rejestry te można odnaleźć na stronie PIORIN-u. Natomiast szczegółowe informacje na temat terminów można uzyskać we właściwych miejscowo siedzibach WIORIN-u, PIORIN-u jak również Rejonowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, siedzibach Izb Rolniczych i w wielu innych instytucjach.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat.

Zalecamy przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi oraz stosowaniem się do przepisów prawnych.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!