Organizowania kursów na operatorów maszyn

Organizowania kursów na operatorów maszyn jest ciekawą opcją. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat lub są posiadaczami prawa jazdy kategorii T, mają ukończoną szkołę podstawową i wykonały niezbędne badania lekarskie.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi maszyn rolniczych oraz kombajnów zbożowych. Dostępne jest szkolenie dla operatora maszyn rolniczych lub operatora maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej uczestnik szkolenia może posiąść kompletną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne o budowie maszyn rolniczych i kombajnów, bezpiecznej ich eksploatacji, sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych.

Kurs upoważnia do obsługi maszyn rolniczych na polach, jednakże poruszanie się nim po drogach publicznych wymaga prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!