Organizacja kursów żywienia i agroturystyki

Organizacja kursów żywienia i agroturystyki jest istotną kwestią.

KURSY AGROTURYSTYKI

Kurs jest przeznaczony dla osób, które są właścicielami bądź zarządcami takiego gospodarstwa lub które planują otworzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego. Opisane zostały etapy tworzenia gospodarstwa agroturystycznego. W trakcie kursu kursant otrzyma niezbędną wiedzę potrzebną do prowadzenie działalności agroturystycznej.

Program kursu
  • Definicja i geneza agroturystyki
  • Przepisy prawne dotyczące agroturystyki
  • Warunki sanitarne i żywienie w gospodarstwach agroturystycznych
  • Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych
  • Szczegóły dotyczące przyjmowania gości
  • Działania marketingowe w gospodarstwie agroturystycznym
  • Tworzenie systemu rezerwacji, i regulaminu pobytu

Certyfikacja

Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu). Zaświadczenie wydawane jest według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!