Zakres

“We have fine solutions but we don’t understand the problem” (rezultaty badań, które są produkowane przez naukowców, powstają na bazie teoretycznych problemów, które często nie wynikają z gospodarki)

 

Musimy z technologią pójść w nową technologię, które zrewolucjonizuje rolnictwo. Duże bazy daty maja większe możliwości dostrzeżenia problemów, niż małe bazy danych.

Rządowe bazy danych powinny być dostępne dla wszystkich, którzy chcą rewolucjonizować przemysł i rolnictwo. Jeżeli bazy danych są chronione, a powstają za środki podatników, to uniemożliwiają rozwój gospodarki w wyselekcjonowanych dziedzinach. Często powoduje to sytuacje, że badania są powtarzane wielokrotnie, co niestety marnotraw środki finansowe.

 

3 typy pytań, które pozostają po spotkaniu:

Lokalne doświadczenia

Przedsiębiorcy

Globalne doświadczenia

 

 

 

 

Spotkanie TRANSFARM 4.0 Linz (Austria)