Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne to ciekawy temat. Nowoczesne rolnictwo musi opierać się na wrażaniu nowych technologii pozwalających na opłacalność produkcji w gospodarstwie z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa żywności. Rolnictwo precyzyjne to  gospodarowanie wspomagane komputerowo, które jest oparte głównie na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie pola. Rejestracja wielkości plonu w miejscu pola o dokładnie określonych współrzędnych odbywa się w kombajnie zbożowym wyposażonym w miernik plonów oraz w oparciu o satelitarny referencyjny system globalnego pozycjonowania.

Rolnicy, którzy wdrażają system precyzyjny muszą połączyć wiedzę o zmiennej zasobności gleby z jej wydajnością oraz dopasowania wielkości aplikacji nawozów czy środków ochrony roślin do potencjalnego zapotrzebowania roślin. W zakres działań wchodzi automatyzacja prac polowych oraz dokumentowania i sprawne zarządzanie wszystkimi czynnościami i całością gospodarstwa. Pozwala to na efektywne wykorzystanie środków produkcji, podniesienie wielkości i jakości plonów bez uszczerbku dla środowiska naturalnego.

Poziom zaludnienia na świecie rośnie, a wraz z nim zapotrzebowanie na żywność, dlatego konieczna jest intensyfikacja produkcji. Wprowadzenie systemów rolnictwa precyzyjnego pozwala na zwiększenie plonów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji. Efekt ten możliwy jest dzięki precyzyjnemu dawkowaniu nawozów i środków ochrony roślin. Najpopularniejszymi systemami rolnictwa precyzyjnego wykorzystywanymi w Polsce są systemy sterowania automatycznego maszyn, gdzie ciągnik jest prowadzony za pomocą systemu GPS. Zautomatyzowane zostają również systemy kontroli sekcji opryskiwacza, pozwalające uniknąć kilkukrotnego oprysku tej samej części pola.

Niestety na tą chwilę nie ma żadnych środków pomocy ze strony państwa Polskiego wspierających polskich rolników w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego.

Rolnictwo precyzyjne.