Arrow, Cel, Zakres, Dziesiątkę, Sport, Celem, Celuj WRolnictwo precyzyjne jest metodologią opartą na danych do zarządzania i optymalizacji produkcji roślin. W ostatnich latach producenci rolni stosowali technologie rolnictwa precyzyjnego z kilku powodów. Niedawne badania, które zostało przeprowadzone na University of Nebraska-Lincoln, który koncentruje się na technologii precyzyjnego rolnictwa przyjęcia, odzwierciedla ten trend.

W tym badaniu przeprowadzono ankietę dla producentów rolnych na różnych imprezach w Nebraska Extension w ciągu roku 2015. Dlatego też uczestnikami badania są prawdopodobnie rolnicy z Nebraski. Ogółem otrzymano 126 odpowiedzi od rolników, których gospodarstwa rolne były średnio o 1 247 akrów upraw rzędowych, a ich całkowita działalność wynosiła 1507 akrów. Przeprowadzone badania przedstawia różne rodzaje technologii rolnictwa precyzyjnego i tempo ich stosowania.

Na podstawie otrzymanych danych możemy stwierdzić że:

Najwyższym przyjęciem było pobieranie próbek gleby (98%) i komputer z Internetem (94%). Tak, potrzebujesz komputera z Internetem do korzystania z najnowszych technologii cyfrowych w rolnictwie.

Monitory i mapy wydajności oraz systemy nawigacji GPS miały ponad 80% współczynników przyjęcia.

Technologia zmiennej stawki była również bardzo powszechna przy 68% współczynniku przyjęcia.

Zdjęcia satelitarne i lotnicze są w drodze do szerokiego zastosowania przez rolników.

Ogólnie rzecz biorąc, przyjęcie technologii rolnictwa precyzyjnego jest dość wysokie. Niektóre z tych technologii, takich jak Internet lub tablety, niekoniecznie są wykorzystywane wyłącznie w rolnictwie precyzyjnym, ale są to podstawowe technologie, które pozwalają na dalsze przyjęcie.

Statystyka, WordPress, W Sieci Web, Danych, InformacjiTeraz, gdy widzimy, że ta technologia jest bardzo dobrze przyjęta i nadal będzie stosowana przez rolników, możemy zbadać niektóre korzyści płynące z technologii rolnictwa precyzyjnego. Główną wartością, jaką przynosi technologia precyzyjnego rolnictwa, są:

· Efektywność wykorzystania zasobów, takich jak chemikalia, nawozy, woda, paliwo itp.

· Poprawa ilości i jakości produktów

· Wyższa wydajność w tej samej ilości ziemi

· Ograniczenie śladu środowiskowego

· Ograniczanie ryzyka

Korzyści te dodają ogromnej wartości procesowi produkcyjnemu ze względu na zwiększoną wydajność, która jest bezpośrednim wynikiem integracji tej technologii. Wartość dodaną można określić, analizując szacowany wzrost plonów.

 

 

Przyjęcie technologii rolnictwa precyzyjnego, jego potencjalne korzyści i wartość dodana