Transfer wiedzy

Rejestracja i obrót patentami, licencjami, know-how, kontakty naukowców z praktykami, publikacje naukowe z wymianą doświadczeń, informacje o nowych technologiach, joint-ventures, realizację prac B+R, badania przemysłowe, konferencje naukowe.

Nowe technologie

Nowe technologie stosowane w rolnictwie, ale także w przemyśle rolno-spożywczym. Wiodące marki producentów rozwiązań, naśladownictwo technologii, a także innowacyjne formy i systemy wspomagające produkcję, przetwórstwo i automatyzację.

Fundusze na B+R

Najnowsze informacje o funduszach europejskich, dzięki którym gospodarstwa rolne, przedsiębiorcy i instytucje działające na rzecz polskiego rolnictwa, mogą rozwijać się, kreując konkurencyjne dobra i ceny na rynku produktów spożywczych.

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy zawodowe, które przekażą pracownikom kompetencje i wiedzę oraz odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu lub obsługi maszyny, zarządzania zespołem, umiejętności posługiwania się urządzeniami i programami.

Aktualności

NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI dla startaperów

Dla startupów najsłabszym owocem są analizy, mówi Mendelson. Obejmują one technologie monitorowania i analizy danych, które mogą mieć sens w…
CZYTAJ DALEJ

Sześć najlepszych trendów transformacji cyfrowej w rolnictwie

IoT i czujniki w terenie Internet przedmiotów zakłóca przemysł rolny - w dobry sposób. W rzeczywistości istnieje ogromny potencjał wykorzystania…
CZYTAJ DALEJ

Odzysk odpadów energetycznych korzystając z innowacyjnych technologii

Odpady energetyczne powstające w wyniku produkcji energii stanowią znaczy problem. Ilość tych odpadów w skali świata wynosi ponad 900 mln…
CZYTAJ DALEJ

Biogospodarka w rolnictwie i leśnistwie

Zasoby naturalne od zawsze wpływają na człowieka, ale proces zarządzania nimi dopiero od niedawna stał się przedmiotem systemowym. Zgodnie z…
CZYTAJ DALEJ

Systemy ułatwiające działania w rolnictwie

Wymagania dla rożnych aktów prawodawstwa UE które obecnie potrzebne dla zarządzania rolników oraz promowania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i…
CZYTAJ DALEJ

Rolnictwo precyzyjne jako zwiększenie informacji o żywności

Rolnictwo precyzyjne tworzy możliwość ochrony produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, modernizując cykl o precyzyjne metody planowania łańcucha produkcyjnego bogatego w…
CZYTAJ DALEJ

Zarządzanie danymi w rolnictwie

Celem zarządzania danymi w rolnictwie jest pomoc ludziom, organizacjom i połączonym rzeczom w optymalizacji wykorzystania danych w ramach polityki i…
CZYTAJ DALEJ

Nowoczesna technologia w rolnictwie a bezpieczeństwo

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do celów hodowlanych rodzi pytania dotyczące kwestii bezpieczeństwa, cywilnych odpowiedzialność i ubezpieczenie, w tym dzielenie się…
CZYTAJ DALEJ

Oprysk rolniczy z drona

Tradycyjna metoda oprysków może wkrótce zostać zastąpiona przez drony, które będą wykonywać oprysk bez użycia ludzi. Zaawansowany dron wyposażony jest…
CZYTAJ DALEJ

Regionalne Targi Rolne w Bielicach.

Regionalne Targi Rolne w Bielicach. Regionalne Targi Rolne w Bielicach odbyły się w dniach 20-21 maja 2017 roku. Swoje stoiska…
CZYTAJ DALEJ