Lobbing w kwestiach istotnych

Lobbing w kwestiach istotnych sprawdza się idealnie. Lobbing jest narzędziem wpływu na władzę państwową. Oznacza on wywieranie nacisku na jej organy w interesie danej grupy społecznej lub gospodarczej, aby doprowadzić do określonych zmian, na przykład ustawowych. Jest to zgodna z prawem, bezpośrednia komunikacja pomiędzy organizacją reprezentującą daną grupę a organami władzy wykonawczej czy ustawodawczej.

Klaster Rolny działa jako organizacja zrzeszająca podmioty z branży rolnej oraz reprezentująca je przed władzą państwową, może więc działać jako lobbysta. Zrzeszenie grupy pozwala na określenie wspólnych potrzeb i celów, a także określenie zmian prawnych, które mogłyby przyczynić się do rozwoju sektora rolnego. Umożliwia ono również wspólną obronę interesów w sytuacji, w której zagrożone jest ich dobro.

Jednym z programów Klastra jest więc lobbing w kwestiach istotnych dla rolnictwa, takich jak na przykład podatki czy ochrona środowiska. Za pośrednictwem Klastra jego członkowie zaproponować mogą na przykład korzystne dla nich zmiany w prawie podatkowym. Jest to jednak tylko przykład zmiany mogącej przyczynić się do wzrostu efektywności, produktywności, innowacyjności i konkurencyjności branży rolnej. Działając jako jedność, przedsiębiorstwa rolne mają możliwość walczyć o swoje interesy.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności.