Lepsza produktywność i efektywność

Lepsza produktywność i efektywność to istotna kwestia. Jednym z celów klastra jest działanie na rzecz rozwoju produktywności oraz efektywności regionalnej branży rolniczej. Są to elementy kluczowe dla rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego lokalnego sektora. To one decydują o jego przewadze konkurencyjnej. Gospodarstwa rolne dzielą się na gospodarstwa zaawansowane/nowoczesne. Również które nie mają środków oraz sposobów na rozwój mogący polepszyć ich sytuację na rynku. Program klastra skupia się na podniesieniu standardu tych drugich. Wsparciu badań nad technologiami mającymi służyć wszystkim regionalnym gospodarstwom oraz utrzymaniu współpracy między przedsiębiorstwami indywidualnymi. Obecnie władze krajowe oraz UE oferują wiele możliwości dofinansowań dla rolnictwa, które mogą przyczynić się do wzrostu produktywności oraz efektywności w małych gospodarstwach.

Klaster Rolny służy przedsiębiorcom doradztwem związanym z możliwościami otrzymania takiej pomocy finansowanej oraz wsparciem w zakresie ubiegania się o nią. Klaster stanowi także pomost pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi, co prowadzić ma do zwiększenia kompetencji rolników oraz poszerzenia ich wiedzy na temat efektywnego i produktywnego rolnictwa. Ponadto współpraca z uczelniami zapewnia Klastrowi możliwość otrzymywania informacji o badaniach naukowych służących poprawie efektywności i produktywności w branży, a następnie wykorzystania ich wyników do polepszenia konkurencyjności lokalnego sektora. Władze organizacji podejmują również działania służące zainicjowaniu i utrzymaniu współpracy między członkami umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń oraz współpracę służącą zwiększeniu produktywności.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!