Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie, ich prawa i obowiązki są istotną kwestią.

Kto może zostać Członkiem Klastra Rolnego:

 • Rolnicy
 • Przedsiębiorcy
 • Producenci Rolni
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Stowarzyszenia
 • Organizacje
 • Uczelnie, instytuty oraz ośrodki badawcze
 • Pozostałe podmioty związane z branżą rolniczo- spożywczą

Członek Klastra Rolnego ma prawo do:

 • uczestniczenia w działaniach Klastra;
 • zgłaszania Koordynatorowi propozycji działań;
 • stosowania w swojej działalności znaków graficznych/logotypów przeznaczonych do identyfikacji Członków oraz korzystania z określenia: Polski Klaster Rolny.

Przedsiębiorstwo będące członkiem Klastra Rolnego ma obowiązek wspierać inicjatywy realizowane przez Klaster. Mowa o między innymi:

 • umożliwieniu Klastrowi przeprowadzenie badań dotyczących m.in. obszaru komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, potencjału naukowo-badawczego, współpracy i kompetencji kluczowych;
 • udostępnieniu (lub umożliwieniu pozyskania zgody na udostępnienie) adresów e-mail pracowników lub współpracowników przedsiębiorstwa, dzięki któremu zaistnieje możliwość przesyłu informacji dotyczących działań Klastra;
 • umieszczeniu logotypu Klastra (z przekierowaniem na stronę www.klaster-rolny.pl) na głównej stronie Przedsiębiorstwa lub podstrony dotyczącej inicjatyw partnerskich;
 • przekazywaniu Klastrowi informacji o potencjale produkcyjnym, naukowo-badawczym oraz danych charakteryzujących zatrudnienie w przedsiębiorstwie;
 • umożliwieniu Klastrowi organizacji wizyt studyjnych (udostępnieniu laboratoriów, linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego i badawczego, zaprezentowaniu programów badawczych lub rozwojowych) w Przedsiębiorstwie dla przedstawicieli nauki i samorządów;
 • zapewnieniu Klastrowi możliwości nieodpłatnego wykorzystania pomieszczeń do organizacji spotkań związanych ze współpracą Klastra z Przedsiębiorstwem.

Współpraca z Polskim Klastrem Rolnym jest nieodpłatna (nie pobieamy składek członkowskich). Opłata jednorazowa, wpisowa – administracyjna to 150 zł brutto.

Naszą misją jest zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w celu obniżania kosztów produkcji i przetwórstwa, a także tworzenia polskich technologii rozwiązań bez udziału kapitału obcego, by służyły one polskim przedsiębiorstwom, gospodarstwom rolnym a w rezultacie Polakom.

Zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej można osiągnąć więcej, szczególnie w obszarze potrzeb, zmian społecznych oraz rosnącej konkurencyjności. Łącząc potencjał biznesu, nauki i wytwórców, będziemy w stanie łatwiej i efektywniej reagować odnośnie wpływu, szans i zagrożeń polityki UE.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!