Cele i formy działania

Cele i formy działania są dość łatwe do wyróżnienia. Wyróżnia się sześć głównych celów działania Klastra Rolnego:

  •  podniesienie standardów gospodarstw rolnych;
  • wsparcie badań nad technologiami mającymi służyć wszystkim regionalnym gospodarstwom;
  • utrzymanie współpracy między przedsiębiorstwami indywidualnymi;
  • wsparciem w zakresie ubiegania się o fundusze unijne oraz o udział w innych płatnych projektach;
  • zwiększenie kompetencji rolników oraz poszerzenie ich wiedzy na temat efektywnego i produktywnego rolnictwa poprzez współpracę z jednostkami badawczymi;
  • tworzenie bazy informacji o badaniach naukowych służących poprawie efektywności i produktywności w branży, a następnie wykorzystywanie ich wyników do polepszenia konkurencyjności lokalnego sektora.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!