Współpraca z Polskim Klastrem Spożywczym i Polskim Klastrem Rolnym jest nieodpłatna (nie pobieamy składek członkowskich).

Naszą misją jest zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w celu obniżania kosztów produkcji i przetwórstwa, a także tworzenia polskich technologii rozwiązań bez udziału kapitału obcego, by służyły one polskim przedsiębiorstwom, gospodarstwom rolnym a w rezultacie Polakom.

Zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej można osiągnąć więcej, szczególnie w obszarze potrzeb, zmian społecznych oraz rosnącej konkurencyjności. Łącząc potencjał biznesu, nauki i wytwórców, będziemy w stanie łatwiej i efektywniej reagować odnośnie wpływu, szans i zagrożeń polityki UE.