Roboty

Roboty to przyszłość rolnictwa! Robotyka w rolnictwie ma potencjał i przyciąga zainteresowanie. Roboty mogą zastąpić  pracowników fizycznych. Wysokie koszty utrzymania siły roboczej często utrudniają zarobkowanie gospodarstw rolnych. Szacuje się, że sektory usług polegające na pracy fizycznej generują 40 tysięcy dolarów obrotu na pracownika. Jest to mniej niż jedna czwarta z 175 tysięcy dolarów na pracownika, które są generowane w zmechanizowanych sektorach usług. Według statystyk oznacza to, że firmy marnują łącznie więcej niż 21 miliardów dolarów rocznie na niewydajnej pracy w Stanach Zjednoczonych i w Europie – podczas gdy 40% pracy fizycznej w gospodarstwach mogłoby być wykonywane przez roboty.

Obecnie na rynku dostępne są na przykład niewielkie maszyny wyposażone w zacisk, którym mogą chwytać doniczki z roślinami, a następnie je przenosić. Wykorzystuje się je w rozsadnikach i szklarniach. Nie mają systemu GPS, lecz czujniki które zbierają dla nich informacje o otoczeniu. Używane są już w kilkunastu gospodarstwach w Stanach Zjednoczonych. Jest to pionierki model.

Mikro-roboty z kolei popchnąć mogą automatyzację rolnictwa w zupełnie nowym kierunku. Obecnie trwają badania nad tą technologią. Idea projektu polega na pracy chmary małych robotów, które  obsadzają pola. Wszystkie zostałyby połączone ze sobą za pomocą sieci bezprzewodowej. Te mikro-roboty mają być wyposażone w czujniki które przesyłają do nich informację, czy nasiono znajduje się już w ziemi. Kiedy znajdą pusty i żyzny grunt, wydrążą dziurę i wypuszczą nasiono, którego rozwój później będą obserwować. Ich system podobny ma być do systemu mrówek. Mrówki wysyłają feromony, aby zawiadomić inne mrówki, że znalazły jedzenie. Robot natomiast przyzwałby pozostałe w razie zagrożenia dzięki systemowi podczerwieni.

Trudno przewidzieć przyszłe kierunki rozwoju robotyki w rolnictwie, niemniej pewnym jest, iż robotyka na stałe wejdzie w skład gospodarstw rolnych.