Pojęcie klastra

Pojęcie klastra jest dość proste, jednak trzeba je zrozumieć. Klastry to wzajemnie powiązane sieci przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych, normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach.

Firmy tworzące klaster mają większy potencjał na rynku. Gdyż poprzez aktywną współpracę, ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw wzrasta ich konkurencyjność. Są to zrzeszenia regionalne. Przekłada się to na większą liczbę potencjalnych klientów, a tym samym większe przychody. Choćby dlatego warto dołączyć do naszego klastra!

Dowiedz się więcej  z naszych aktualności!

Poznaj nasze programy!

Rozwój rolnictwa w regionie.

Organizacja agroturystyki.