Korzyści z uczestnictwa

Korzyści z uczestnictwa w klastrze są różnorodne. Są to np.:

 • dostęp do nowych technologii i doświadczeń pozostałych członków

 • uzyskanie pomocy w sprawach prawnych, administracyjnych, urzędowych

 • możliwość wspólnych inwestycji lub zamówień w celu zmniejszenia kosztów produkcji

 • możliwość zbiorowej sprzedaży produktów w celu osiągnięcia większego zysku

 • możliwość wejścia na rynek i utrzymania się na nim przez przedsiębiorstwa małego i średniego szczebla

 • dostęp do wyspecjalizowanych czynników produkcji;

 • zmniejszenie kosztów transportu;

 • wprowadzenie systemów informatycznych, które umożliwią dotarcie do nowych klientów i zwiększenie sprzedaży asortymentu;

 • możliwość wzięcia udziału w sesjach konferencyjnych o charakterze warsztatowym bądź szkoleniowym-seminaryjnym, prowadzonych przez naukowców

 • zastosowanie w praktyce nowych i innowacyjnych pomysłów na wykorzystanie produktów pierwotnych dzięki współpracy członków klastra

 • wzrost konkurencyjności poszczególnych regionów kraju, które stają się atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców i inwestorów, a w konsekwencji wyróżniają się na ogólnokrajowym rynku przemysłu rolno – spożywczego,

 • dostęp do wyników badań realizowanych przez Klaster

 • prezentacja przedsiębiorstwa na Targach lub innych przedsięwzięciach tego typu.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!