Konwencjonalne hale udojowe polegają na operacjach ręcznych: czyszczeniu, stymulowaniu uwalniania mleka, podłączaniu urządzeń do dojenia i dezynfekcji strzyków po dojeniu. Te powtarzające się procedury muszą być wykonywane przez przeszkolonych operatorów, co zwiększa koszty pracy, powoduje niespójną jakość dojenia, a zatem nieoptymalną przepustowość hali udojowej.

 

Firma miRobot opracowuje zrobotyzowane systemy udojowe następnej generacji, zapewniające ekonomiczne, wysokowydajne automatyczne dojenie w średnich i dużych gospodarstwach mlecznych (od 200 do ponad 3000 krów). Zaprojektowany jako dodatek do konwencjonalnego wyposażenia hali udojowej, system miRobot składa się z w pełni zautomatyzowanych, najnowocześniejszych ramion robotycznych zainstalowanych w każdej kabinie udojowej. Ramiona zrobotyzowane wykonują czyszczenie, stymulowanie, mocowanie klastra udojowego i procedury po dojeniu, aby umożliwić procedury dojenia, które są jednolite, niezawodne i najwyższej jakości.

 

System wielostanowiskowy miRobot pozwoli rolnikom na dojrzewanie pełnych salonów jednocześnie tylko z jednym przełożonym (w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której wymagane jest wielu operatorów). System jest przyjazny dla krów i zapewnia spójne i doskonałe procedury dojenia, aby utrzymać nawyki krowy i zwiększyć wydajność dojenia. Jest również przyjazny dla środowiska, automatycznie zbiera i usuwa jod stosowany do czyszczenia.

ZALETY

System miRobot oferuje ulepszenia w zakresie kosztów, wydajności i jakości –

· Zmniejszona ilość pracy znacznie zwiększa zyski

· Skrócony całkowity czas doju pozwala na dojenie większej liczby krów przy użyciu istniejącego sprzętu

· Standaryzowane, konsekwentne i skuteczne leczenie każdej krowy przed, podczas i po doju poprawia samopoczucie krów, a tym samym zwiększa wydajność dojenia.

· Zmniejszony wpływ procedur czyszczenia krów na środowisko

 

Automatyczny zrobotyzowany system dojenia miRobot