Transfer wiedzy

Rejestracja i obrót patentami, licencjami, know-how, kontakty naukowców z praktykami, publikacje naukowe z wymianą doświadczeń, informacje o nowych technologiach, joint-ventures, realizację prac B+R, badania przemysłowe, konferencje naukowe.

Nowe technologie

Nowe technologie stosowane w rolnictwie, ale także w przemyśle rolno-spożywczym. Wiodące marki producentów rozwiązań, naśladownictwo technologii, a także innowacyjne formy i systemy wspomagające produkcję, przetwórstwo i automatyzację.

Fundusze na B+R

Najnowsze informacje o funduszach europejskich, dzięki którym gospodarstwa rolne, przedsiębiorcy i instytucje działające na rzecz polskiego rolnictwa, mogą rozwijać się, kreując konkurencyjne dobra i ceny na rynku produktów spożywczych.

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy zawodowe, które przekażą pracownikom kompetencje i wiedzę oraz odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu lub obsługi maszyny, zarządzania zespołem, umiejętności posługiwania się urządzeniami i programami.

Aktualności

The first one hundred years

Mrs. Shannon also admitted pointing a gun at one of Dr. Tiller's nurses who chased her, but she said that…
CZYTAJ DALEJ

Kevin isn new to the business

Second, prioritize arithmetic and number sense. That extra time gained by streamlining the curriculum needs to be directed at the…
CZYTAJ DALEJ

Economic factors include the nature and direction of the national economy

Economic factors include the nature and direction of the national economy in which a company does business. For international entities,…
CZYTAJ DALEJ

Marcus body slammed against Tyler

Oryzae than to A. Nidulans, and A. Oryzae has almost twice as many genes closer to A. Oakley Hall, at…
CZYTAJ DALEJ

Brophy is the real deal

BASRA, IRAQ DECEMBER 17: Prime Minister Tony Blair meets with British soldiers on duty in Basra on December 17, 2006…
CZYTAJ DALEJ

Bought my ticket then went on holiday and never gave it a thought

Bought my ticket then went on holiday and never gave it a thought, Patterson said Wednesday. It wasn until 12…
CZYTAJ DALEJ

In addition

Along with Director of Player Engagement and Education Deana Garner, Anna will lead our cross organizational teams of employees in…
CZYTAJ DALEJ

farmers have been wary of biopesticides

At one point in our play she took two bananas off the kitchen counter and told me to pick the…
CZYTAJ DALEJ

Once a counter reaches its maximum

Why blame ye God for natural disasters? God is absolute eternal truth. How very confusing are the words and deeds…
CZYTAJ DALEJ

Because of the human aging process

This question always comes up in many people's minds whenever they need to start a profitable home based business.cheap jerseys…
CZYTAJ DALEJ