Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie, ich prawa i obowiązki są istotną kwestią.

Kto może zostać Członkiem Klastra Rolnego:

 • Rolnicy
 • Przedsiębiorcy
 • Producenci Rolni
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Stowarzyszenia
 • Organizacje
 • Uczelnie, instytuty oraz ośrodki badawcze
 • Pozostałe podmioty związane z branżą rolniczo- spożywczą

Członek Klastra Rolnego ma prawo do:

 • uczestniczenia w działaniach Klastra;
 • zgłaszania Koordynatorowi propozycji działań;
 • stosowania w swojej działalności znaków graficznych/logotypów przeznaczonych do identyfikacji Członków oraz korzystania z określenia: Polski Klaster Rolny.

Przedsiębiorstwo będące członkiem Klastra Rolnego ma obowiązek wspierać inicjatywy realizowane przez Klaster. Mowa o między innymi:

 • umożliwieniu Klastrowi przeprowadzenie badań dotyczących m.in. obszaru komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, potencjału naukowo-badawczego, współpracy i kompetencji kluczowych;
 • udostępnieniu (lub umożliwieniu pozyskania zgody na udostępnienie) adresów e-mail pracowników lub współpracowników przedsiębiorstwa, dzięki któremu zaistnieje możliwość przesyłu informacji dotyczących działań Klastra;
 • umieszczeniu logotypu Klastra (z przekierowaniem na stronę www.klaster-rolny.pl) na głównej stronie Przedsiębiorstwa lub podstrony dotyczącej inicjatyw partnerskich;
 • przekazywaniu Klastrowi informacji o potencjale produkcyjnym, naukowo-badawczym oraz danych charakteryzujących zatrudnienie w przedsiębiorstwie;
 • umożliwieniu Klastrowi organizacji wizyt studyjnych (udostępnieniu laboratoriów, linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego i badawczego, zaprezentowaniu programów badawczych lub rozwojowych) w Przedsiębiorstwie dla przedstawicieli nauki i samorządów;
 • zapewnieniu Klastrowi możliwości nieodpłatnego wykorzystania pomieszczeń do organizacji spotkań związanych ze współpracą Klastra z Przedsiębiorstwem.

Regularne składki są proporcjonalne do wielkości firmy i wynoszą:

 • 20 PLN (jeśli firma nie zatrudnia pracowników)
 • 40 PLN (przy zatrudnianiu od 1 do 10 pracowników)
 • 80 PLN (przy zatrudnianiu 11–50 pracowników)
 • 160 PLN (pow. 50 pracowników)
 • 320 PLN (pow. 150 pracowników).

Za zainicjowanie współpracy przedsiębiorstwa z innym podmiotem, którą sfinalizowała komercjalizacja czy inwestycja B+R (zawiązanie spółki spin-off, sprzedaż licencji, inna forma dóbr materialnych i niematerialnych, w tym własności intelektualnej), Klaster pobiera opłatę, której wysokość jest zależna od inwestycji czy komercjalizacji:

 • 1% wartości wynoszącej do 5.000 EUR
 • 0,8% wartości wynoszącej od 5001 do EUR
 • 0,6% wartości wynoszącej od 31.000 do 300.000 EUR
 • 0,4% wartości większej od 300.000 EUR.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!