Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Orędownikami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki, a jego pierwszym dyrektorem został Jerzy Benjamin Flatt.

Uczelnia traktuje człowieka jako największe swoje bogactwo i dba o dobre relacje międzyludzkie i rozwój intelektualny. Jest otwarta na potrzeby Warszawy, Mazowsza i całego kraju w badaniach kształceniu i różnych formach doradztwa. SGGW wychowując studentów dąży do ukształtowania otwartego światopoglądu, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, rzetelności naukowej, szacunku dla wszystkich ludzi.

Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Główne cele to prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej.

Podstawą tożsamości i sukcesów Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

Strona internetowa: http://www.sggw.pl/

Adres: UL.NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787 WARSZAWA

Telefon:  (48 22) 59 31 000

Email: dwrb@sggw.pl

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!