Adres: ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław – Fabryczna

NIP: 8961000726
Telefon: (71) 334 09 20
Fax: (71) 334 09 22
Email: sekretariat@dchrs.com.pl
Witryna:http://www.dchrs.com.pl/

Opis działalności:

Firma zajmuje się: obsługą nieruchomości na własny rachunek, wynajmem nieruchomości na własny rachunek, badaniami rynku i opinii publicznej, reklamą, magazynowaniem i przechowywaniem towarów, pozaszkolnymi formami kształcenia, organizacją rynku hurtowego w zakresie obrotu handlowego artykułami rolno-spożywczymi i kwiatami (branża dominująca).

N'Keal Harry Jersey