Przyjęcie technologii rolnictwa precyzyjnego, jego potencjalne korzyści i wartość dodana

Rolnictwo precyzyjne jest metodologią opartą na danych do zarządzania i optymalizacji produkcji roślin. W ostatnich latach producenci rolni stosowali technologie rolnictwa precyzyjnego z kilku powodów. Niedawne badania, które zostało przeprowadzone na University of Nebraska-Lincoln, który koncentruje się na technologii precyzyjnego