Rolnictwo precyzyjne.

Rolnictwo precyzyjne Rolnictwo precyzyjne to ciekawy temat. Nowoczesne rolnictwo musi opierać się na wrażaniu nowych technologii pozwalających na opłacalność produkcji w gospodarstwie z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa żywności. Rolnictwo precyzyjne to  gospodarowanie wspomagane komputerowo, które jest oparte