Rolnictwo precyzyjne.

Rolnictwo precyzyjne Rolnictwo precyzyjne to ciekawy temat. Nowoczesne rolnictwo musi opierać się na wrażaniu nowych technologii pozwalających na opłacalność produkcji w gospodarstwie z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa żywności. Rolnictwo precyzyjne to  gospodarowanie wspomagane komputerowo, które jest oparte

Zwolnienia lekarskie w KRUS przez internet

Zwolnienia lekarskie w KRUS przez internet Zwolnienia lekarskie w KRUS przez internet to dobra wiadomość dla każdego. W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Oznacza to wprowadzenie elektronicznej usługi zaświadczeń  lekarskich przez tymczasową niezdolność do pracy.